Huizhou OldTree Furniture Co. , Ltd.

เฟอร์นิเจอร์ห้องแฟมิลี่ & โต๊ะรับประทานอาหารไม้พับได้

Huizhou OldTree Furniture Co.,Ltd.
โรงงาน Old Tree เริ่มต้นเมื่อปี 2559 ที่ Lianghua Huidong ซึ่งอยู่ห่างจาก Yantian Shenzhen ประมาณ 150 กม. เราเริ่มสายการผลิตจากโต๊ะเครื่องแป้งไปยังตู้เก็บของและชั้นวางของกระบวนการไหลจากตู้รี... ...    อ่านเพิ่มเติม